Segon Cicle Infantil

A partir del segon cicle d’infantil, en Agora Patufet Infant School treballem la immersió en llengua anglesa, que abasta un 55% de la jornada escolar, iniciant així el programa trilingüe (anglès, català i castellà), i preparant el camí cap a la Internacionalització. Una etapa en la qual seguim treballant i forjant hàbits i aprenentatges iniciats en el primer cicle i incorporem uns altres, com el procés de la lectoescriptura, la introducció al xinès (des dels 4 anys), la iniciació a la natació, el treball per projectes i el desenvolupament de les intel·ligències múltiples.

El segon cicle d’infantil és una etapa educativa que atén a les necessitats dels nens de 3 a 5 anys i que té com a finalitat contribuir al desenvolupament físic, sensorial, intel·lectual, afectiu i social dels nens. En el segon cicle d’infantil els nens desenvolupen el moviment i l’hàbit de control corporal, el llenguatge, la comunicació, aprenen sobre les pautes de convivència i relació social, la lecto-escriptura… A més, és en aquesta etapa en la qual els alumnes viuen una plena immersió lingüística, i se’ls involucra en diferents activitats escolars perquè, al llarg del segon cicle d’infantil, aprenguin.

Al llarg del segon cicle d’infantil els nens d’Agora Patufet aprenen a:

  • Parar esment i seguir activitats estructurades per desenvolupar la seva seguretat.
  • Utilitzar el llenguatge amb una pronunciació clara i utilitzar frases complexes.
  • Iniciar-se al món de la lecto-escriptura: començar a llegir, escriure i explicar.
  • Utilitzar estratègies cada vegada més sofisticades per resoldre problemes.
  • Entendre el món que els envolta.
  • Gaudir de les activitats socials i dels amics.
  • Entendre la importància de compartir.
  • Ser capaços de gestionar tècniques d’autocontrol.

Al segon cicle d’infantil, els alumnes d’Agora Patufet Infant School es converteixen en autèntics exploradors de l’entorn i comencen a establir les bases d’aprenentatge i el caràcter internacional, que posteriorment podran reafirmar en Agora Sant Cugat International School.

Aviso Legal