Immersió en anglès

A Agora Patufet Infant School els nens aprenen idiomes jugant com si fos el seu idioma matern amb professors trilingües, amb l’anglès, el català i el castellà com a llengües vehiculars. A través del joc, les cançons, les activitats plàstiques aconseguim que els petits tinguin una immersió en anglès sense esforç, de forma natural i que desenvolupin una actitud positiva davant diferents llengües i cultures. A partir dels 4 anys podran iniciar-se en l’aprenentatge del xinès mandarí que, per la seva especial estructura, fomenta el desenvolupament cognitiu del nen.

Nombrosos estudis acrediten que la immersió en anglès en edats primerenques ofereix nombrosos beneficis, millorant la competència comunicativa, el desenvolupament de funcions cognitives, tant a nivell acadèmic com personal, així com fomentant l’aprenentatge d’altres llengües. A més, la immersió en anglès desperta un interès sociocultural cap a la llengua que estan estudiant, i un acostament vivencial i no només acadèmic. A través de la immersió en anglès, els nens adquireixen una eina veritablement útil per entendre i afrontar nous reptes en un futur, així com començar a sentir-se ciutadans del món globalitzat en el qual vivim.

A través de la immersió en anglès, i l’aprenentatge del xinès mandarí a partir dels 4 anys, els alumnes d’Agora Patufet Infant School tenen l’oportunitat de conèixer altres cultures. Comencem en edats primerenques, en les quals el cervell està especialment preparat per adaptar-se a nous aprenentatges a causa de la seva plasticitat, oferint-los avantatges personals, cognitius i socials que els beneficiaran durant el seu desenvolupament:

Desenvolupament habilitats cognitives

Quan un nen aprèn una llengua nova, el seu desenvolupament cognitiu s’estimula, donant peu a noves idees i nous coneixements. A més, quan un nen estudia simultàniament una o més llengües estrangeres, es fomenta la creativitat i la flexibilitat.

inmersion-ingles-agora-patufet-1

Desenvolupament comunicatiu

La iniciació a l’anglès en edats primerenques permet desenvolupar una pronunciació i entonació més similar a la nativa d’aquesta llengua. A més, té beneficis positius sobre la memòria i capacitat d’escolta, facilitant també l’aprenentatge de nous idiomes.

inmersion-ingles-agora-patufet-2

Desenvolupament personal

Gràcies a la immersió en anglès, el nen adquireix habilitats que li ajuden a estar preparat per al futur, assentant així les bases perquè es converteixin en autèntics ciutadans del món.

inmersion-ingles-agora-patufet-4

Desenvolupament global

L’aprenentatge d’una segona llengua permet ampliar el punt de vista del nen, així com el raonament. Una edat en el qual tenen llibertat per explorar la riquesa dels valors i la percepció del món.

inmersion-ingles-agora-patufet-3

Aviso Legal