Atenció psicopedagògica

L’atenció psicopedagògica és bàsica al procés d’ensenyament-aprenentatge, especialment amb l’alumnat amb dificultats específiques. Per descomptat, no hem d’oblidar que qualsevol dels nostres alumnes, puntualment, pot necessitar la intervenció d’aquest servei propi de l’escola. L’atenció psicopedagògica de l’escola infantil atén les necessitats dels alumnes, en la seva individualitat o com a grup, i intervé en aquests dos grans grups partint d’una visió sistèmica: el professorat i les famílies.

Les tasques principals del nostre equip d’atenció psicopedagògica es basen en la supervisió del procés de desenvolupament de l’aprenentatge dels alumnes; la realització d’activitats que permetin la valoració del desenvolupament dels nens; la pràctica d’actuació que permeti la millora del desenvolupament dels alumnes, en cas de necessitat, i la coordinació, assessorament i orientació a tots els agents implicats en el desenvolupament dels nostres alumnes: professors i pares. A més, cal afegir que, per complementar l’atenció psicopedagògica, l’escola ofereix un servei extern de logopèdia, en cas que es requerís. Quant a la intervenció cal destacar:

Intervenció amb els alumnes

L’equip d’atenció psicopedagògica fa una valoració i avaluació inicial d’un desajust que pugui aparèixer en els diferents àmbits del seu desenvolupament (acadèmic, social, de conducta, emocional, motriu, etc.).

intervencion-con-alumnos-agora-patufet

Intervenció amb l’equip docent

Assessorar, orientar i posar en pràctica a l’aula les dinàmiques adequades pel bon funcionament del grup.

intervencion-docentes-agora-patufet-pt

Intervenció amb les famílies

Posada en comú, assessorament i orientació amb pautes derivades de les observacions i derivacions a serveis externs, si escau, i que es poden dur a terme al propi centre.

intervencion-con-familias-agora-patufet-pt

Aviso Legal